Temperatuuride teisendaja REV 1.2

alg kood *download*
ubuntu valmis komplimeritud